Nasze okna są zawieszone na jednym końcu oraz wychodzą z drugiego końca, tak jak drzwi. Są wielkie i najczęściej używane tam, gdzie rozmiarjest większa niż szerokość.br>

Architektura funkcjonalna to styl architektoniczny, który identyfikuje rolę systemu oraz ich interakcje. Opisuje, w jaki sposób funkcje będą działać wspólnie w celu wykonywania zadań systemowych. Generalnie to więcej niż jedna architektura jest w stanie spełniać wymagania. Zazwyczaj każda architektura i jej zestaw powiązanych przydzielonych wymagań posiadają różnorakie implikacje dotyczące wydatków, harmonogramu, efektywności i ryzyka. Architektura funkcjonalna służy do wspierania rozwoju testów funkcjonalnych i wydajnościowych. Obsługuje również opracowywanie, razem z fizyczną architekturą, zadań weryfikacyjnych zdefiniowanych w celu weryfikacji wymagań funkcjonalnych, produktywnościowych i ograniczeń. System będzie miał funkcjonalną oraz fizyczną architekturę. Wybór okien pod styl mieszkania. Zobacz sam jak to zrobić.

Zobacz ceny okien w swoim mieście

Podczas fazy analizy funkcjonalnej a także alokacji wymogi użytkowe opisane na etapie analizy wymagań są rozkładane, a związane z nimi wymagania wydajnościowe na podfunkcje do tego stopnia, iż da się je wyraźnie powiązać z segmentami systemu lub cząstkami składającymi się na projekt, który kształtuje się w końcowy efekt. Wynik często nazywany jest architekturą funkcjonalną. 

Funkcjonalna architektura zapewnia pogląd roboczy oprogramowania bez cech fizycznych ani strukturalnych. Pochodzi z modelu operacyjnego tudzież biznesowego, na podstawie którego określono wymagania tyczące się oprogramowania. W najwyższej warstwie identyfikuje główne funkcje oprogramowania, które oddziałują z zewnętrznymi czynnikami aby scharakteryzować reakcję oprogramowania na bodźce zewnętrzne. Standardowe funkcje są rozkładane w celu zagwarantowania dodatkowych szczegółów tyczących się usług przetwarzania danych, które powinno zapewnić oprogramowanie. Ponieważ architektura funkcjonalna jest zaawansowana, należy wciąż oceniać architekturę, żeby upewnić się, iż spełnia wymagania oprogramowania. Zestaw specyfikacji funkcjonalnych powinien być zgodny ze specyfikacjami wymagań oprogramowania oraz potrzebami a także oczekiwaniami interesariuszy. 

Porównaj ceny okien = http://twoje-okna.com/